Par LNJAK

LNJAK ir galvenā latviešu organizācija kas vieno Latviešu jauniešus Kanādā.

Mūsu bezpeļņas organizācija mudina un uztur latvietību starp tiem ar latviešu izcelsmes jauniešiem kuri dzīvo Kanādā. Mēs organizējam kultūras, sabiedriskus un sporta pasākumus jauniešiem.

Sadarbojamies arī ar citām Kanādas latviešu organizācijām piedāvāt vietējiem jauniešiem stipendiju lai paplašinātu viņu latvijas saistītās spējas.

LNJAK represents the Latvian youth in Canada.  We operate mainly in Latvian, but will offer information on this blog in both Latvian and English. LNJAK is a non-profit organization that unites young Latvians living in Canada, by holding events and acting as contact point. We have a scholarship fund, a newsletter and a yearbook. We work closely with other Latvian organizations around Canada, linking the generations and geographical space between us.

LNJAK kontakts

Vispārēji: lnjak.lnjak@gmail.com

Prāta Bučas: pratabucas@gmail.com

Facebook: LNJAK

Twitter: @lnjak

Priekšsēdis/Chair
Markuss Zichmanis (mzichmanis@gmail.com)

Vice-Prieksšēdis/Vice-Chair
Aleks Jaunkalns (aleks.jaunkalns@gmail.com)

Kasieris/Treasurer
Emīls Matīss (emils.matiss@gmail.com)

Sekretāre/Secretary
Anna Zvejniece

Biedrzine/Membership Coordinator
Ieva Siliņa (ievasilins76@gmail.com)

Informācija/Information and Communication
Gundega Auziņa (g.auzina@gmail.com)

Valdes Locekļi/Council Members

  • Jānis Vītols
  • Madalēne Laure
  • Kaspars Mikelšteins

Revizijas Komiteja/Auditing Committee

  • Līga Upeslāce
  • Laura Vāgnere
  • Lāra Janitene